Prawo cywilne Tarnowskie Góry

Prawo cywilne

Prawo cywilne, stanowi gałąź prawa obejmującą zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów i najczęściej dotyczy sytuacji życia codziennego.

Zadaniem Kancelarii Adwokackiej, świadczącej kompleksową pomoc prawną, jest wsparcie Klienta zarówno na etapie postępowania przedsądowego, w zakresie związanym z analizą sprawy, prowadzeniem negocjacji, uczestnictwem w mediacji, lub też podejmowaniem innych niezbędnych czynności zmierzających do polubownego załatwienia sporu, jak i na etapie postępowania sądowego. W ramach prowadzenia sprawy, otrzymają Państwo gwarancję sporządzenia niezbędnych pism procesowych, w tym pozwów lub wniosków, jak również profesjonalnego zastępstwa adwokackiego przed sądami powszechnymi. Jeżeli szukają Państwo adwokata, który specjalizuje się w prawie cywilnym, zapraszam do Kancelarii w Tarnowskich Górach, w celu spotkania i omówienia szczegółowo Państwa sprawy.

Jakie usługi obejmuje oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego?

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i prawnych. Kancelaria Adwokacka zapewnia Klientom pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, a ponadto prawa rzeczowego i spadkowego. Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

• sporządzanie umów;

• reprezentację w sprawach o zapłatę;

•reprezentację w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie lub dot. bezpodstawnego wzbogacenia;

• reprezentacja w sprawie dot. ochrony dóbr osobistych;

• reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej;

• reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, testamentowe, zachowek, dział spadku).

Na spotkaniu będę w stanie zaproponować Państwu skuteczne rozwiązania w dziedzinie prawa, jaką jest prawo cywilne Tarnowskie Góry to miasto, w którym znajduje się moja Kancelaria, ale świadczę pomoc prawną również podmiotom na terenie całego Śląska, jak i poza nim.