Prawo gospodarcze i prawo zamówień publicznych Tarnowskie Góry

Prawo gospodarcze Tarnowskie Góry

Kancelaria Adwokacka Adwokat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i prawnych. Naszym Klientom zapewniam pełne doradztwo prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli poszukują Państwo specjalistycznej porady w kwestii, jaką stanowi prawo gospodarcze Tarnowskie Góry są miastem, w którym oferuję profesjonalną pomoc prawną.

Prawo gospodarcze - definicja

Prawem gospodarczym określa się zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstające w czasie procesu gospodarowania, a zatem w procesie produkcji dóbr i świadczenia usług. Wśród norm prawa gospodarczego wyróżnić można dwie grupy tj. normy o charakterze administracyjnym (tzw. publiczne prawo gospodarcze) oraz normy o charakterze cywilnoprawnym (tzw. prywatne prawo gospodarcze). Odrębnym zagadnieniem jest prawo zamówień publicznych, które porządkuje kwestie prawne dotyczące zamówień publicznych.

Zakres świadczonych usług 

Prawo gospodarcze oraz prawo zamówień publicznych stanowią dziedziny, co do których Kancelaria Adwokacka proponuje swoim Klientom następujące usługi:

• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów;

• opiniowanie i weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Klienta i jego kontrahentów;

• sporządzanie i ocena przedłożonych projektów umów zawieranych przez Klienta z kontrahentami;

• ocena i sporządzanie ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów i uchwał;

• doradztwo w zakresie optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej;

• pomoc prawna w zakresie pozyskania stosownych zgód, zezwoleń, licencji i koncesji;

• reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych upadłościowych i układowych;

• sporządzenie i skompletowanie dokumentacji ofertowej niezbędnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

• doradztwo prawne w zakresie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

• reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu sądowym;

• sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji i innych czynności podjętych przez zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego;

• doradztwo prawne w zakresie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Stała obsługa prawna 

Współpracując z Kancelarią w obszarze, jakim jest prawo gospodarcze, warto rozważyć stałą obsługę prawną. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu korzystać z profesjonalnych usług prawniczych w ramach regularnej kooperacji na podstawie indywidualnych ustaleń - zarówno jeśli chodzi o wymiar czasowy, jak i warunki finansowe.