Prawo administracyjne Tarnowskie Góry, Radzionków, Piekary Śląskie

Prawo administracyjne i prawo budowlane.

Prawo administracyjne obejmuje wiele różnych dziedzin prawa, w tym prawo budowlane oraz z zakresu gospodarki nieruchomościami. Reprezentacja podmiotów w powyższych sprawach wchodzi w skład kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w sprawach, w których stosowane jest prawo administracyjne Tarnowskie Góry oraz Śląsk to główny obszar naszej działalności. Oferta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Zakres usług

Oferta zawiera doradztwo prawne oraz reprezentację strony w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, jak również oferuje wsparcie z dziedzin, jakimi są prawo administracyjne i prawo budowlane.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organami I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym;
  • reprezentację w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji;
  • reprezentację w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami;
  • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, wezwań do usunięcia naruszeń prawa;
  • przygotowywanie opinii prawnych w wyżej wskazanych sprawach.

Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawnych zawartych w aktach normatywnych to niewątpliwe atuty Kancelarii. Potrafię zastosować odpowiednie środki prawne w oparciu o obowiązujące procedury. Interpretuję prawo administracyjne zgodnie z interesem naszych Klientów. Dzięki temu korzystający z naszych usług mogą liczyć na realne wsparcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością odpowiem na każde pytanie.