Prawo gospodarcze i prawo zamówień publicznych Tarnowskie Góry

Prawo gospodarcze Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Rudlickiej - Najuch specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i prawnych. Naszym Klientom zapewniam pełne doradztwo prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli poszukują Państwo specjalistycznej porady w kwestii, jaką stanowi prawo gospodarcze Tarnowskie Góry są miastem, w którym oferuję profesjonalną pomoc prawną.

Prawo gospodarcze - definicja

Prawem gospodarczym określa się zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstające w czasie procesu gospodarowania, a zatem w procesie produkcji dóbr i świadczenia usług. Wśród norm prawa gospodarczego wyróżnić można dwie grupy tj. normy o charakterze administracyjnym (tzw. publiczne prawo gospodarcze) oraz normy o charakterze cywilnoprawnym (tzw. prywatne prawo gospodarcze). Odrębnym zagadnieniem jest prawo zamówień publicznych, które porządkuje kwestie prawne dotyczące zamówień publicznych.

Zakres świadczonych usług

Prawo gospodarcze oraz prawo zamówień publicznych stanowią dziedziny, co do których Kancelaria Adwokacka proponuje swoim Klientom następujące usługi:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów (w tym spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz wszelkich dopuszczalnych struktur wykorzystujących ww. podmioty);
 • opiniowanie i weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Klienta i jego kontrahentów;
 • sporządzanie i ocena przedłożonych projektów umów zawieranych przez Klienta z kontrahentami;
 • ocena i sporządzanie ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów i uchwał;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc prawna w zakresie pozyskania stosownych zgód, zezwoleń, licencji i koncesji;
 • reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych upadłościowych i układowych;
 • sporządzenie i skompletowanie dokumentacji ofertowej niezbędnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradztwo prawne w zakresie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu sądowym;
 • sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji i innych czynności podjętych przez zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradztwo prawne w zakresie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kancelaria prawa gospodarczego - stała obsługa prawna - Stała obsługa prawna 

Współpracując z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Rudlickiej - Najuch z Tarnowskich Gór w obszarze, jakim jest prawo gospodarcze, warto rozważyć stałą obsługę prawną. Takie rozwiązanie może przyjąć postać na przykład stałego miesięcznego abonamentu. Stała obsługa prawna pozwoli Państwu korzystać z profesjonalnych usług prawniczych w ramach regularnej kooperacji na podstawie indywidualnych ustaleń - zarówno jeśli chodzi o wymiar czasowy, jak i warunki finansowe.

Sprawy gospodarcze wymagają znajomości realiów obrotu gospodarczego oraz sposobów funkcjonowania instytucji finansowych. W praktyce stała obsługa prawna w zakresie prawa gospodarczego obejmuje cały szereg czynności, jakie mogą mieć miejsce między przedstawicielami biznesu lub w ramach danej organizacji. Kancelaria prawa gospodarczego świadczy kompleksowe usługi w sprawach gospodarczych, z uwzględnieniem zarówno zagadnień prawa pracy jak i optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta Kancelarii w zakresie świadczenia usługi stałej obsługi prawnej skierowana jest zarówno do krajowych jak i zagranicznych podmiotów, bez względu na wielkość prowadzonej działalności.

Porady prawne dla firm Tarnowskie Góry

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Rudlickiej - Najuch zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek i innych firm oraz pomoc prawną dla przedsiębiorców działających terenie miasta Tarnowskie Góry, Radzionków, Piekary Śląskie i nie tylko. Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zamówień publicznych i prawa pracy.

Właściciele firm oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności mogą liczyć na profesjonalną i rzetelną pomoc prawną. Pomoc obejmuje wszystkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W razie sporu sądowego Kancelaria zapewnia udział Adwokata w rozprawach oraz przygotowywanie pism procesowych. Praca Adwokata specjalizującego się w sprawach gospodarczych wymaga dokładności, zaangażowania i indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Kancelaria Adwokacka zapewnia pełen profesjonalizm i oferuje maksymalny poziom zaufania i dyskrecji oraz szczerość w relacji Adwokat – Klient. U nas każda sprawa traktowana jest jak ta najważniejsza, a Klient jest zawsze priorytetem.

Porady prawne dla firm świadczone są bezpośrednio w Kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu. Biuro Kancelarii znajduje się w Tarnowskich Górach przy ulicy św. Jana 12a. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania u Klienta lub udzielenia porady w formie zdalnej za pomocą telefonu lub wideokonferencji. Serdecznie zapraszamy.