Prawnik Tarnowskie Góry, Radzionków, Piekary Śląskie: prawo karne

Prawo karne Tarnowskie Góry

Postępowanie karne może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Problemy mogą się pojawić się w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Wówczas dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który będzie w stanie podjąć szybko i skutecznie odpowiednie działania. Warto pamiętać, że skuteczna obrona może rozpocząć się jeszcze przed postawieniem zarzutów, poprzez uświadomienie Klientowi, jakie działania mogą podjąć wobec niego organy ścigania i jak można się przed nimi skutecznie bronić.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza z zakresu stosowania prawa to największe atuty mojej Kancelarii. W codziennej pracy kieruję się zasadami szczerości oraz zaufania. Usługi prawne świadczę na rzecz osób oraz podmiotów, które z różnych przyczyn znalazły się w obszarze zainteresowań organów ścigania. Ponadto proponuję pomoc prawną pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Oferta doradztwa i reprezentacji dotyczy spraw karnych, a także karno-skarbowych.

Zakres usług

Jako Adwokat działam na każdym etapie postępowania karnego, zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach. Świadczę pomoc prawną zarówno w sprawach karnych, karno-skarbowych, jak i w sprawach o wykroczenia. Sporządzam także środki zaskarżenia, tj. apelacje, kasacje, zażalenia oraz wszelkie inne niezbędne pisma procesowe.

W ramach oferowanej pomocy prawnej, świadczę również usługi dla osób, które mają już orzeczoną karę pozbawienia wolności, z zakresu postępowania wykonawczego, co w szczególności obejmuje reprezentację skazanego w sprawach związanych z odroczeniem wykonania kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, przerwą w wykonaniu kary oraz z uzyskaniem kary łącznej.

Kancelaria Adwokacka chroni również interesy osoby poszkodowanej w wyniku przestępstwa, w zakresie związanym z reprezentacją pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym przed sądami we wszystkich instancjach.

We wszystkich wymienionych sprawach pomocy udzieli moja Kancelaria Adwokacka Tarnowskie Góry nie są jedynym miastem, w którym działam. Usługi prawne w przypadku takiej potrzeby będą świadczone również na terenie całego Śląska oraz poza nim.