Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Tarnowskie Góry, Radzionków

Prawo pracy Tarnowskie Góry

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria Adwokacka specjalizuje się również w takiej dziedzinie jak prawo pracy. Pomoc prawna jest świadczona zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • reprezentację w sprawach dot. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika;
  • reprezentację w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • reprezentację w sprawach o dyskryminację lub mobbing;
  • sporządzanie wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, sprzeciwów, zażaleń, pozwów oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy;
  • reprezentację w sprawach o zapłatę wynagrodzenia oraz za godziny nadliczbowe, odprawy;
  • reprezentację w sprawach o ustalenie odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy;
  • reprezentację w sprawach o roszczenia pracodawcy z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi;

Jeżeli Państwa sprawa związana jest z prawem pracy, z usług Kancelarii można skorzystać, zarówno stawiając się u nas osobiście, jak i online – bez konieczności wychodzenia z domu.

Korzystając z pomocy prawnej mojej Kancelarii Adwokackiej, zyskują Państwo profesjonalną reprezentację zarówno przed sądami we wszystkich instancjach, jak również przed organami administracji publicznej. Wsparcie Kancelarii może mieć dla Klientów również nieocenioną wartość podczas prowadzenia mediacji lub negocjacji w toku postępowania przedsądowego.

Prawo ubezpieczeń społecznych Tarnowskie Góry

O poradę lub pomoc prawną mogą zgłosić się Państwo do nas także w sprawie z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in. :

  • reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami powszechnymi i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;
  • reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami powszechnymi i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu emerytur i rent;
  • reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami powszechnymi i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną w wyegzekwowaniu praw przysługującym ubezpieczonym, w tym poprzez sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustaleniu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, pomoc w umorzeniu należności względem ZUS lub rozłożeniu tych należności w ramach układu ratalnego.